خدمات ژئوتکنیک
خدمات ژئوتکنیک
مهندسین مشاور زمین کاوان جنوب
مهندسین مشاور زمین کاوان جنوب

شرکت مهندسین مشاور زمین کاوان جنوب، یکی از شرکت های پیشرو و فعال در زمینه مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه است. این مهندسین مشاور با نزدیک به سی سال تجربه در زمینه های ژئوتکنیک، محیط زیست، مطالعات کنترل کیفی خاک، بتن، آسفالت و خدمات جانبی پروژه های مقاوم سازی، با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارامد موفق به انجام صدها پروژه در زمینه های مختلف شده است.

انجام مطالعات ژئوتکنیک و زیست محیطی درپروژه های راه و راه آهن، سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، نیروگاهها، مخازن و خطوط انتقال، نفت و پتروشیمی، مسکن و شهرسازی و غیره در سراسر کشور عمده فعالیت های این شرکت را تشکیل می دهند که البته به تازگی به کشورهای همسایه نیزتوسعه داده شده است. کارفرمایان این پروژه ها گستره ای از سازمان های دولتی و بخش خصوصی را از تمامی وزارتخانه ها و زمینه های کاری مهندسی شامل می شود. زمین کاوان جنوب در بیش از دو سوم پروژه های سد سازی کوچک و متوسط کشور به عنوان یکی از شرکت های برتر خدمات تخصصی ارائه نموده است.

 ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها

 مطالعات آلودگی آب، خاک، هوا و پاکسازی

 مدیریت پسماندهای عادی و ویژه

مطالعه آلودگی مناطق معدنی و احیای آنها

مطالعه آلودگی منابع آب ، هوا و خاک

Print Print | Sitemap
© Zamin kavan