در زمین کاوان جنوب جستجو کن
مهندسین مشاور زمین کاوان جنوب نزدیک به سی سال سابقه در انجام مطالعات ژئوتکنیک ، محیط زیست و استقرار آزمایشگاههای کنترل کیفی خاک ، بتن ، آسفالت

 زمین کاوان جنوب (ژئوتکنیک) (محیط زیست) (کنترل کیفی) و امور بین الملل

 

 شرکت زمین کاوان جنوب یکی از مهندسین مشاورینی میباشد در زمینه خدمات ژئوتکنیک و خدمات زیست محیطی در ایران و کشورهای همسایه میباشد این مهندسین مشاور نزدیک به سی سال تجربه در زمینه های ژئوتکنیک ، محیط زیست ، مطالعات کنترل کیفی ، خاک ، بتن و آسفالت و خدمات جانبی پروژه های مقاوم سازی ، با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد موفق به انجام صدها پروژه در زمینه های مختلف شده است انجام مطالعات ژئوتکنیک و زیست محیطی در پروژه های راه آهن ، سدسازی ، شبکه های آبیاری و زهکشی نیروگاهها ، مخازن و خطوط انتقال نفت و پتروشیمی ، مسکن و شهرسازی در سراسر کشور عمده فعالیت های این شرکت را تشکیل میدهند که البته به تازگی به کشورهای همسایه نیز توسعه داده شده است.

کارفرمایان این پروژه ها گستره ای از سازمان های دولتی و بخش خصوصی را از تمامی وزارتخانه ها و زمینه های کاری مهندسی شامل می شود. زمین کاوان جنوب در بیش از دو سوم پروژه های سد سازی کوچک و متوسط کشور به عنوان یکی از شرکت های برتر  خدمات تخصصی ارائه نموده است.

  

تماس با ما
Print Print | Sitemap
© Zamin kavan